Treść artykułu

Szanowni Państwo,

Od dnia 18.01.2021 uczniowie klas I – III rozpoczną naukę stacjonarną.

Ze względu na reżim sanitarny, nauka dzieci z klas IV – VIII odbywa się w trybie zdalnym.

Nasza szkoła zapewnia opiekę na świetlicy.

Powrót do szkoły odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym.