Dzień: <span>25 maja 2020</span>

25/05/2020

Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VIII mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Uczniowie, którzy chcą korzystać z konsultacji muszą zgłosić się do nauczyciela – wychowawcy. Harmonogram spotkać konsultacyjnych ustala dyrektor i powiadamia rodziców uczniów.

PAN ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI – BROMBA I INNI

25/05/2020