Treść artykułu

W roku szkolnym 2021/22 nasza szkołą bierze udział w

Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja.