Kategoria: <span>Ogłoszenia</span>

WAŻNE

23/10/2020

Szanowni Rodzice, w związku z ogłoszeniem w dniu 23.10.2020 nowych zasad pracy szkół, klasy IV – VIII są objęte w naszej szkole nauczaniem zdalnym.    

„Złotówka dla dzieci z Domu Dziecka”

28/09/2020

W związku z sytuacją pandemii i wynikającymi       z niej obostrzeniami musimy zrezygnować w bieżącym roku szkolnym ze zbiorki rzeczowej dla  dzieci z Domu Dziecka, lecz akcja w trochę innej postaci trwa nadal.  W roku 2020/2021 ogłaszam comiesięczną zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka Nr 1 pod hasłem: „Złotówka dla dzieci z Domu […]

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA

19/09/2020

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas IV a i klas Va i Vd przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA. MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EMOCJA

ZAKODUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

19/09/2020

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła bierze udział w programie Uczymy dzieci programować. Innowacja „Zakoduj swoją przyszłość” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby uczniów naszej placówki, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie […]

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

3/09/2020

Drodzy Rodzice i Opiekunowie – ważna informacja Zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które obowiązują od początku roku  szkolnego 2020/21. Kompetencje do rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych zostały przekazane ośrodkom pomocy społecznej (OPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Od tego roku szkoły nie przyjmują […]

LATO W MIEŚCIE

8/06/2020

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego będzie organizowana akcja „Lato w Mieście”. Zapraszamy rodziców do zapisu swoich pociech. Termin akcji: 29.06.2020 – 31.07.2020 pięć kolejnych turnusów Warunkiem przyjęcia na „Lato w Mieście” jest: – wypełnienie karty zgłoszeniowej instrukcja znajduję się tutaj: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapisz-swoje-dziecko-na-lato-w-mie-cie dokonanie opłaty za wyżywienie 10 zł dziennie na podany numer rachunku: […]

ODBIÓR ŚWIADECTW

3/06/2020

PROCEDURY WYDAWANIA ŚWIADECTW W OKRESIE PANDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 111 STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rok szkolny 2019/2020   Świadectwa szkolne będą wydawane w dniach: 26.06.2020 r. – od godz.09.00 do godz. 14.00 29.06.2020 r. – od godz.09.00 do godz. 14.00 30.06.2020 r. –  od godz.09.00 do godz. 15.00 Odbiór świadectw odbywa się w […]

25/05/2020

Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VIII mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Uczniowie, którzy chcą korzystać z konsultacji muszą zgłosić się do nauczyciela – wychowawcy. Harmonogram spotkać konsultacyjnych ustala dyrektor i powiadamia rodziców uczniów.