Z życia szkoły

KARTA UCZNIA

16/05/2022

W związku z tym, iż 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską uczniom klas IV oraz niektórym uczniom klas starszych, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza terminy składania wniosków jak niżej: do dnia 31.05.2022 r. prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia. Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x […]

23/03/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023   Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 została zakończona. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły.  

PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY ZA UDZIAŁ W AKCJI CHARYTATYWNEJ

17/12/2021

PODZIĘKOWANIE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z LXI LICEUM ZA UDZIAŁ W AKCJI CHARYTATYWNEJ

17/12/2021

PODZIĘKOWANIE DLA ARTYSTÓW ZA WSPARCIE W AKCJI CHARYTATYWNEJ

17/12/2021