Z życia szkoły

WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

16/05/2021

  KLASA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC I klasa   niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim+autyzm lub inne 1 miejsce I klasa   niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 3 miejsca III klasa autyzm/zespół Aspergera 3 miejsca IV klasa niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2 miejsca VI klasa autyzm/Asperger 1 […]

26/11/2020

Szanowni Państwo Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, dyrektor przedłuża nauczanie zdalne do 3 stycznia 2021 roku.  

WAŻNE

23/10/2020

Szanowni Rodzice, w związku z ogłoszeniem w dniu 23.10.2020 nowych zasad pracy szkół, klasy IV – VIII są objęte w naszej szkole nauczaniem zdalnym.    

„Złotówka dla dzieci z Domu Dziecka”

28/09/2020

W związku z sytuacją pandemii i wynikającymi       z niej obostrzeniami musimy zrezygnować w bieżącym roku szkolnym ze zbiorki rzeczowej dla  dzieci z Domu Dziecka, lecz akcja w trochę innej postaci trwa nadal.  W roku 2020/2021 ogłaszam comiesięczną zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka Nr 1 pod hasłem: „Złotówka dla dzieci z Domu […]

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA

19/09/2020

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas IV a i klas Va i Vd przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA. MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EMOCJA