PANI KATARZYNA ZIELIŃSKA – MYSZ, KTÓRA CHCIAŁA BYĆ LWEM.