Treść artykułu

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Uczniowie naszej szkoły na spotkaniu inaugurującym 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 143 im. Stefana Starzyńskiego. Głównymi punktami spotkania była gawęda profesora Marka Drozdowskiego na temat roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.