Treść artykułu

WARTO POMAGAĆ

„Warto pomagać” – grudzień to również II edycja projektu „Warto pomagać”. W tym roku
szkolnym była to zbiórka zdrowych przekąsek dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 w
Warszawie. Do akcji włączyli się wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy
szkoły. Korzyści płynące z udziału w projekcie:
● Akcja pozwoliła na wykroczenie poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie
całej społeczności szkolnej.
● Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzeby innych.
● Stworzono motywację u uczniów do podejmowania wspólnych działań mających na
celu działanie na korzyść innych, a tym samym stworzono im możliwości do
aktywności w środowisku szkolnym.
● Uaktywniono w społeczności szkolnej postawę prospołeczną dającą zalążek postawie
obywatelskiej na rzecz osób będących w trudniejszej sytuacji.