Treść artykułu

Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VIII mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Uczniowie, którzy chcą korzystać z konsultacji muszą zgłosić się do nauczyciela – wychowawcy.

Harmonogram spotkać konsultacyjnych ustala dyrektor i powiadamia rodziców uczniów.