Treść artykułu

Przedłużenie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, dyrektor przedłuża nauczanie zdalne do 3 stycznia 2021 roku.