Dzień: <span>3 września 2020</span>

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

3/09/2020

Drodzy Rodzice i Opiekunowie – ważna informacja Zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które obowiązują od początku roku  szkolnego 2020/21. Kompetencje do rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych zostały przekazane ośrodkom pomocy społecznej (OPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Od tego roku szkoły nie przyjmują […]