Treść artykułu

Akcja wolonariatu

Uczniowie klas ósmych, w ramach działalności szkolnego koła wolonariatu Podaj Dalej udali się do pomnika upamiętniajacego patrona naszej szkoły Stefana Starzyńskiego.

Młodzież pod opieką pań Małgorzaty Suszyńskiej i Anny Łukasiewicz uporządkowali miejsce pamięci oraz zapalili znicze.