Treść artykułu

Bezpieczne ferie

Miesiąc styczeń minął pod hasłem bezpieczeństwa. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, którego koordynatorem była Magdalena Galicka. W ramach projektu przeprowadzono lekcje według scenariuszy oraz tematów podanych na stronie internetowej programu. Uczniowie zapoznali się z każdym tematem poprzez prezentację, film edukacyjny oraz wykonanie zadań dołączonych do scenariusza zajęć. Ewaluacja udziału w projekcie było sprawdzenie zdobytej wiedzy przy pomocy testu. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w proponowanych zadaniach. Po odpowiedziach podczas testu mogę stwierdzić, iż świetnie zapamiętali przekazane treści. Do projektu przystąpiło kilka klas z edukacji wczesnoszkolnej. Podsumowaniem wiedzy o bezpieczeństwie był konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne ferie”, którego celem było propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i poza nim. Kształtowanie właściwych postaw w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego, zarówno podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w domu. Uświadomienie dzieciom przyczyny występowania zagrożeń, szczególnie związanych z naturalnymi oraz sztucznymi zbiornikami wody. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały wystawione w holu głównym szkoły.