Treść artykułu

Dyrektor

Leokadia Ogonowska, z wykształcenia oligofrenopedagog, reedukator pełni funkcję dyrektora od wielu lat. Swoją pracę traktuje jak misję, Do swoich obowiązków podchodzi z pasją i szacunkiem dla drugiego człowieka. Dba o rozwój uczniów i pracowników.

Stworzyła w szkole atmosferę domu rodzinnego. Jest autorką podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, programów nauczania, książek dla dzieci.

Autorka licznych projektów, Kolega Koledze Przygotowuje Śniadanie, Kawiarenka Pod Różą, Mobilni Z Różanej, dba o jakościowy rozwój szkoły. Przeprowadza wykłady i warsztaty dla nauczycieli na terenie całej Polski.

Dzięki jej inicjatywie i staraniom została przeprowadzona modernizacja budynku szkoły przy ulicy Różanej.

Trzykrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Za swą działalność na rzecz dzieci otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, miedzy innymi tytuł Dobry Dyrektor przyznawany przez Quality Magazine.