Historia szkoły

 

Nasza szkoła posiada bogatą ponad 80-letnią tradycję.

W 1920 roku powstał w Warszawie pierwszy oddział specjalny dla dzieci umysłowo upośledzonych. Nauczycielką w tej szkole była wówczas Kazimiera Wrzodakowa, jedna z pierwszych absolwentek Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Oddział ten przekształcił się 15 sierpnia 1934 roku w Publiczną Powszechną Szkołę Specjalną nr 111 przy ulicy Karowej 2. Kierownictwo szkoły powierzono Marii Cogielowej. Funkcję tę sprawowała przez okres dwóch lat. Szkoła Specjalna nr 111 zorganizowana była w wyjątkowo korzystnym czasie, kiedy doskonaliła się i wzbogacała teoria pedagogiki specjalnej.

1 września 1936 roku w wyniku konkursu kierownikiem szkoły został Stanisław Bytnar, ojciec Janka Bytnara-pseudonim „Rudy” z Szarych Szeregów. Szkoła liczyła wówczas sześciu nauczycieli. Stanisław Bytnar – wieloletni nauczyciel, zaangażowany w tajne nauczanie, został aresztowany przez Gestapo wraz z synem 23 marca 1943 roku. Zginął podczas ewakuacji obozu Auschwitz w styczniu 1945.

Od 1 września 1939 roku szkoła miała zmienić lokalizację i przenieść się na ul. 6 sierpnia. Przenosinom i dalszemu rozwojowi przeszkodził jednak wybuch II wojny światowej.

Po wojnie dyrektorem Szkoły Specjalnej nr 111 był Czesław Jędraszko. Kolejnym dyrektorem został Czesław Ponichtera. Rolę dyrektora pełnił nieprzerwanie przez 43 lata. Od 1997 roku dyrektorem placówki jest pani Leokadia Ogonowska. Tę funkcję, odnosząc wiele sukcesów, pełni już 20 lat.

Od 1971 roku Szkoła Specjalna nr 111 mieści się w obecnym budynku przy ulicy Różanej 22/24. Kształci nadal dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu

1 września 2000 roku w wyniku reorganizacji powołano Zespół Szkół Specjalnych nr 9, zaś od 2004 roku nr 99. W skład ZSS nr 99 wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 i Gimnazjum Specjalne nr 135.W 2004 roku Zespół Szkół Specjalnych nr 99 otrzymał imię wielkiego Polaka Stefana Starzyńskiego.

Od 1 września 2017r. w wyniku reformy oświaty Zespół przekształcił się w Szkołę Podstawową Specjalną nr 111 im. Stefana Starzyńskiego.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Rozmiar czcionki
Kontrast