Treść artykułu

Internet to nie wszystko

 

Na przełomie lutego i marca 2022 obchodziliśmy w SPS Nr 111 im. S. Starzyńskiego Dzień Bezpiecznego Internetu. Inicjatywa została zgłoszona na stronie organizatora wydarzenia- Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Jesteśmy jedną z 5000 szkół w naszym kraju, które wzięły w niej udział.

Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Internet to nie wszystko”. Uczniowie na zajęciach informatyki, kodowania, edukacji wczesnoszkolnej i zajęciach z wychowawcą omawiali problemy związane z nadmiernym korzystaniem z Internetu, oglądali filmy edukacyjne, układali interaktywne puzzle. Podsumowaniem akcji był konkurs plastyczny. Prace uczniów zostały wywieszone na tablicy Samorządu Szkolnego, wyróżnienia otrzymały klasy: 3a, 3d, 3e, 6d, 8at.

Autor: Joanna Aleksandrowicz-Florek, Bożena Dąbkowska