Treść artykułu

Jak zorganizować sobie naukę w domu?

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
większość z uczniów zaadaptowała się już do warunków nauki zdalnej, dzięki pracy
nauczycieli oraz nieocenionemu wysiłkowi i wsparciu z Państwa strony. Dzieci coraz chętniej i
coraz bardziej systematycznie uczą się i wykonują zadania oraz aktywności wskazane przez
nauczycieli i specjalistów, a także zyskują wprawę w korzystaniu z technologii informacyjnej i
komunikacyjnej. Dla ułatwienia zorganizowania uczniom nauki w domu przygotowałam
filmik, zawierający krótkie, czytelne wskazówki. Zachęcam Państwa do obejrzenia go wraz z
dziećmi.
Barbara Kwiatkowska
psycholog

Nauka w domu