Treść artykułu

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.