Treść artykułu

LATO W MIEŚCIE

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego będzie organizowana akcja „Lato w Mieście”.
Zapraszamy rodziców do zapisu swoich pociech.
Termin akcji:
29.06.2020 – 31.07.2020
pięć kolejnych turnusów
Warunkiem przyjęcia na „Lato w Mieście” jest:
– wypełnienie karty zgłoszeniowej
instrukcja znajduję się tutaj:
dokonanie opłaty za wyżywienie 10 zł dziennie na podany numer rachunku:

96 1030 1508 0000 0005 5009 5041

oraz dokonanie opłaty za opiekę 10 zł dziennie
87 1030 1508 0000 0005 5009 5009
Pracujemy w godzinach 8:00-16:00
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z koordynatorem akcji
p. Mateusz Klimowicz
501025915
Mateusz Klimowicz, koordynator akcji