Treść artykułu

PRZEDSTAWIENIE

Dnia 12.04.2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z udziałem społeczności szkolnej oraz zaproszonych rodziców. Uczniowie z klas I-III pod kierunkiem Jolanty Kmity, Anieli Józefów zamienili się w aktorów i wystawili inscenizację zatytułowaną: 

„LEGENDA O WARSZAWSKIEJ SYRENCE”. Scenariusz i scenografię imprezy przygotowała Pani wicedyrektor naszej szkoły: Iwona Bożym. 

Głównym celem tej metody pracy, było wyzwalanie twórczej aktywności językowej oraz bogacenie czynnego słownika uczniów.  Systematyczna praca nad dialogami oraz odgrywanie wybranych postaci, kształciło uwagę, spostrzegawczość i pamięć. Wspólna praca nad rekwizytami pozytywnie wpływała na rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczych  uczniów. 

Ruchoma, zmieniająca się w czasie przedstawienia scenografia, umożliwiła wszystkim chętnym uczniom wzięcie udziału w inscenizacji, która zaspakajała ich naturalną potrzebę ruchu i zabawy. Uczniowie w sposób praktyczny i bezpośredni kształtowali w sobie umiejętności pracy w zespole, świadomą dyscyplinę jak również szacunek dla pracy innych. 

 Autor: Jolanta Kmita