Treść artykułu

Miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagające

Październik, to miesiąc, który na całym świecie poświęcony jest AAC. Nasza szkoła już poraz kolejny włączyła się w obchody Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej.

Szanując potrzeby i prawo każdej osoby do bycia aktywnym członkiem swojej społeczności staramy się w naszej szkole zapewnić każdemu dziecki szeroki wachlarz różnych form komunikowania się.

Szczególną uwagą otaczamy uczniów znajdujących się na przedwerbalnym poziomie komunikowania się. Komunikacja alternatywna i wspomagająca daje szansę na kontkat z kolegami i integrację społeczną.

Działania podjęte w ramach obchodów – „Październik Miesiącem AAC 2021”

– Czytanie uczestniczące z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się w klasach I-III – „Antoś na zielonej łące”, „Zwierzęta i ich dzieci”, „Przeciwieństwa”,

-Kominikacja wspomagająca dzieci z ograniczonymi możliwościami posługiwania się mową czynną – prezentacja bajki „Trzy świnki: z użyciem rekwizytów, pacynek – klasy I-III.

-Warsztaty na temat właściwej postawy wobec uczniów niemówiących,

– Organizacja konkursu dla uczniów – przygotowanie dowolnego wiersza w formie AAC

 

autor: Małgorzata Rolnik