Treść artykułu

Nr rachunku bankowego

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111

Nr 96103015080000000550095041

Bank Handlowy w Warszawie SA,

ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa

W tytule przelewu proszę wskazać cel na jaki przeznaczone są środki (np. darowizna na rzecz szkoły, wpłata za obiady Kasia Kowalska m-c wrzesień 2017