Treść artykułu

ODBIÓR ŚWIADECTW

PROCEDURY WYDAWANIA ŚWIADECTW W OKRESIE PANDEMII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 111

STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Rok szkolny 2019/2020

 

  1. Świadectwa szkolne będą wydawane w dniach:

26.06.2020 r. – od godz.09.00 do godz. 14.00

29.06.2020 r. – od godz.09.00 do godz. 14.00

30.06.2020 r. –  od godz.09.00 do godz. 15.00

  1. Odbiór świadectw odbywa się w trybie indywidualnym, tylko przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID – 19 NA terenie szkoły.
  2. Rodzice wchodzą do budynku szkoły po uprzednim zmierzeniu temperatury. Przy wejściu odkażają ręce  płynem dezynfekującym. Są wyposażeni w maseczkę i rękawiczki.
  3. Odbiór świadectw i potwierdzenie odbioru odbywa się w sekretariacie szkoły. 
  4. W przypadku nieodebrania świadectwa, pozostaje ono w dokumentacji szkolnej. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.(Dz. U. z dnia 5 września 2019 r. poz. 1700)

Wytyczne MEN z dnia 02.06.2020 r.