Treść artykułu

ODKRYWAMY TRADYCJE I OBYCZAJE

W bieżący roku szkolnym oddziały I A i III E realizują projekt edukacyjny „ODKRYWAMY TRADYCJE I OBYCZAJE” autorstwa Iwony Bożym, Leokadii Ogonowskiej i Jolanty Kmity. Za pomocą aktywnych metod nauczania w klasie i poza ławkami szkolnymi uczniowie poznają bogaty i fascynujący świat tradycji i legend. Rozwijaniu wyobraźni dzieci oraz uwrażliwienia ich na dobro
i zło służą warsztaty w Bibliotece Multimedialnej nr XXXI. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach „ŚLADAMI ZWIERZĄT EPOKI LODOWCOWEJ”.

Biorąc udział w cyklicznych warsztatach w Młodzieżowym Domu Kultury Muranów: „Dawno temu polskie miasta w legendzie” oraz „Baśń o bohaterach w kamień i spiż zaklętych”,  nasze dzieci wzbogacają wiedzę o legendach naszego miasta. Odkrywaniu własnych możliwości twórczych służy udział w konkurach nie tylko szkolnych. Uczeń Piotr Śliwiński odniósł sukces i zdobył
II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo projektów edukacyjnych i Stowarzyszenie CREM, „Podziękowanie dla Pierwszego Prezydenta”.

autorzy: Aniela Józefów, Jolanta Kmita