Treść artykułu

Pedagog szkolny

mgr Justyna Brzezicka

mgr Maria Buchholtz – Gorczyńska

Pedagog szkolny:

– przeprowadza diagnozę pedagogiczną uczniów,

– opracowuje opinie na wniosek rodziców lub instytucji,

– wspiera uczniów w sytuacjach trudnych,

– wspiera nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych,

– prowadzi interwencje w sytuacjach kryzysowych,

– udziela porad i konsultacji dla rodziców,

– koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– realizuje zadania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,

– współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.