Treść artykułu

Podziękowanie dla artystów za akcję „ Z wierszem łatwiej zostać w domu”