Treść artykułu

PORADNIK DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

stan zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z nim czasowe zawieszenie normalnego funkcjonowania szkół trwa już trzy tygodnie. Przez ten czas zdążyliśmy się w pewnym stopniu zaadaptować do nowej sytuacji, mimo iż poczucie niepewności towarzyszy nam przez cały czas. Dla każdego z nas jest to sytuacja trudna, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Dla dzieci z diagnozą zaburzeń spektrum autyzmu obecne realia są jeszcze trudniejsze do zrozumienia, ponieważ w drastyczny sposób, z dnia na dzień, została zaburzona codzienna rutyna i plan dnia, aspekty tak ważne dla ich poczucia bezpieczeństwa. Dzieci nie zawsze są w stanie w sposób bezpośredni zakomunikować swój niepokój czy poczucie zagubienia. Wiele spośród nich nie posługuje się mową czynną, ich możliwości nazwania i zrozumienia nowej, nieznanej sytuacji są jeszcze mniejsze. Zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, stałości i przewidywalności codziennych zdarzeń jest ważnym zadaniem jakie stoi obecnie przed rodzicami i opiekunami.

Fundacja Synapsis w odpowiedzi na ogrom potrzeb płynących ze strony rodziców i opiekunów dzieci z ASD przygotowała poradnik, stanowiący czytelne kompendium wiedzy i dobrych praktyk, dających możliwość jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb dziecka. Zachęcam do zapoznania się z tą publikacją, wiele zawartych w niej treści może znaleźć zastosowanie w obecnej codzienności rodzin dzieci ze spektrum autyzmu.

 

Barbara Kwiatkowska

psycholog

PORADNIK