Treść artykułu

Psycholog

mgr Paulina Walczak

mgr Ilona Winiarska

Psycholog:

– przeprowadza diagnozę psychologiczną uczniów,

– opracowuje opinie psychologiczne na wniosek rodziców lub instytucji,

– wspiera uczniów w sytuacjach trudnych,

– wspiera nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych,

– prowadzi interwencje w sytuacjach kryzysowych,

– udziela porad i konsultacji dla rodziców,

– koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– realizuje zadania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,

– współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.