Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Ze względu na pandemię rodzice/ opiekunowi proszeni są o pobranie dokumentów ze strony i dostarczenie drogą elektroniczną na adres sekretariat@sps111.waw.pl. Dokumenty można również dostarczyć bezpośrednio do szkoły. Należy je włożyć do koperty/teczki i pozostawić na portierni.

Rekrutacja do wszystkich oddziałów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 111 trwa przez cały rok.

Niezbędne dokumenty:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną.
  • Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Dla dzieci zamieszkałych poza Warszawą – skierowanie do naszej placówki wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki zapraszamy do kontaktu, celem umówienia się na rozmowę z dyrektorem szkoły.

 

Dokumenty do druku

Podanie o przyjęcie do szkoły

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczniów

Kwestionariusz

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.