Treść artykułu

Spotkanie z Panią Profesor Danutą Hubner

W dniu 26 kwietnia klasy 8a i 3ag udały się na spotkanie z Panią Profesor Danutą Hubner do MOS nr 6 przy ulicy Brożka 26.
Uczestniczyliśmy w obchodach Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
w projekcie dotyczącym 15stej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
W ramach wydarzenia klasy wykonały plakat na temat zmian jakie nastąpiły w naszym kraju w czasie 15 lat członkostwa we wspólnocie unijnej.