Treść artykułu

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Drodzy Rodzice i Opiekunowie – ważna informacja

Zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które obowiązują od początku roku  szkolnego 2020/21.

Kompetencje do rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych zostały przekazane ośrodkom pomocy społecznej (OPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Od tego roku szkoły nie przyjmują wniosków o stypendia szkolne!

Nastąpiła również modyfikacja katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych.

Wypełnione wnioski należy składać lub przesyłać  bezpośrednio do OPS w dzielnicy właściwej ze względu  na miejsce zamieszkania ucznia. Wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony lub wysłany w terminie do 15 września 2020 r.

Wnioski  są dostępne na stronie Biura Edukacji, ośrodku pomocy społecznej, również w szkole.

W załączeniu ulotka informacyjna Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Justyna Brzezicka

_wawa_wspiera_uczniow_A3_02