Treść artykułu

Twoje dane – Twoja sprawa

Od października 2019 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111 przystąpiła do IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.”

Zajęcia z uczniami dotyczące tematyki ochrony danych osobowych realizowane są
w większości oddziałów, podczas godzin wychowawczych, zajęć komputerowych, lekcji informatyki, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Treści poruszane na zajęciach są dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych
i psychofizycznych uczniów, formy i metody pracy uwzględniają specyfikę funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu.