Treść artykułu

Tymczasowa siedziba szkoły

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego
MODERNIZACJA BUDYNKU ZSS NR 99,
UL RÓŻANA 22/24
Placówka jest przeniesiona do tymczasowej siedziby :
Wiśniowa 56, pawilon A