Treść artykułu

WIERSZEM I RYSUNKIEM O MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

Nasza Szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wierszem i rysunkiem o mojej małej ojczyźnie” zorganizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie. W projekcie wzięło udział 57 placówek z całej Polski. Celem projektu było promowanie swojej okolicy, poznawanie różnych zakątków Polski, docenienie przez dzieci przyrody oraz historii okolic, w których uczą się i mieszkają.
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy projektowej – wiersza lub rysunku, przedstawiającego miasto lub wieś, w której mieszkają. Uczniowie z klasy I a przygotowali
pracę plastyczną na temat Warszawy. Efekty ich pracy można zobaczyć w interaktywnym albumie, klikając w poniższy  link:

www.storyjumper.com/book/showframe/102963586/Wierszem-i-rysunkiemnbspo-mojej-maej-ojczynie

Nasza szkoła ma przyporządkowane w albumie strony 64 – 65.