Treść artykułu

Wiosenna Akcja Wolontariatu

Wolonatariusze uporządkowali tablicę pamiątkową patrona naszej szkoły Prezydenta Stefana Starzyńskiego.