Treść artykułu

WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

KLASA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC
I klasa   niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim+autyzm lub inne 1 miejsce
I klasa   niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 3 miejsca
III klasa autyzm/zespół Aspergera 3 miejsca
IV klasa niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2 miejsca
VI klasa autyzm/Asperger 1 miejsce
VII klasa niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 1 miejsce