Treść artykułu

Wyzwania nauki zdalnej.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

 

ponownie stajemy przed wyzwaniem jakim jest kształcenie na odległość. Tym razem nie jest to już sytuacja zupełnie nowa, w dalszym ciągu jednak wymaga dużego nakładu sił i zaangażowania. Doświadczenie edukacji zdalnej oraz izolacji społecznej, które zarówno Państwo jak i dzieci macie z ubiegłego roku szkolnego, może być podstawą do wypracowania bieżących strategii radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Warto dać sobie i dziecku czas na adaptację oraz sięgnąć po rozwiązania i sposoby, które wtedy były dla dziecka i rodziny korzystne, a także szukać nowych metod wsparcia dla wszystkich.

Obecnie najważniejszym zadaniem które stoi przed Państwem jest zadbanie o poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz wypracowanie codziennej rutyny – pracy, nauki, zabawy, odpoczynku – która pozwoli zarówno Państwu jak i dzieciom uzyskać wewnętrzne poczucie kontroli nad sytuacją. Ważne jest, aby dzieci miały stały rytm dnia, były angażowane w wypełnianie codziennych obowiązków, a także miały możliwość samodzielnego decydowania w tych obszarach na jakie Państwo wyrażacie zgodę.

Tak jak w marcu, tak i teraz dzieciom trudno będzie przystosować się do samodzielnej nauki, całodziennego przebywania w domu oraz ograniczonego kontaktu z rówieśnikami. Warto, aby mogły kontaktować się z koleżankami i kolegami przez telefon, dostępne komunikatory, także z wykorzystaniem videorozmowy. Dzieciom potrzebna będzie także przestrzeń do wyrażania emocji, które budzi w nich obecna zmiana. Mogą doświadczać różnych trudnych i często sprzecznych uczuć. Ważne jest aby miały w Państwu oparcie i przyzwolenie na ich przejawianie, a także poczucie, że nie są w takim odczuwaniu osamotnione, że to co czują jest obecnie normalne i akceptowane.

Pamiętajmy, że obecna sytuacja niezależnie od tego jak długo potrwa, kiedyś minie. To w jaki sposób będziemy obecnie kształtować swoją i dziecka codzienność będzie miało wpływ na funkcjonowanie dziecka i jego umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach w dalszym życiu.

 

Barbara Kwiatkowska

psycholog