Treść artykułu

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

W ramach projektu „Zachowaj Równo-wagę” prezentujemy materiał opracowany przez psychologa p. Barbarę Kwiatkowską oraz lidera projektu p. Annę Sikorską. Jest to krótki film pt. „Zachowaj równo-wagę, w czasie pandemii i nie tylko”, który w przystępnej i
ciekawej dla dzieci formie porusza tematykę dotyczącą sposobów zadbania o siebie i swój komfort psychiczny.
Zachęcamy do wspólnego oglądania razem z dziećmi. Film może także stanowić punkt wyjścia do rozmowy o samopoczuciu, bieżących potrzebach i trudnościach dziecka oraz pozostałych członków rodziny a także do wypracowania własnych sposobów zadbania o komfort wszystkich domowników.