Treść artykułu

Zakończenie modernizacji szkoły przy ulicy Różanej 22/24

W dniu 12 marca 2021 dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego Leokadia Ogonowska oraz wicedyrektor Iwona Bożym wraz z reprezentacją uczniów gościli w szkole:
– panią Renatę Kaznowską – z-cę prezydenta m.st. Warszawy,
– pana Rafała Miastowskiego – burmistrza Mokotowa,
– pana Krzysztofa Skolimowskiego – z-cę burmistrza Mokotowa,
– panią Dorotę Łobodę – radną m.st. Warszawy, przewodniczącą Komisji Edukacji,
– pana Michała Krasuckiego – Stołecznego Konserwatora Zabytków,
– panią Joannę Gospodarczyk – dyr. Biura Edukacji,
– pana Mirosława Sielatyckiego – z-cę dyr. Biura Edukacji,
– pana Marcina Litwinowicza – z-cę dyr. Biura Edukacji,
– panią Katarzynę Wstępniak – nacz. Wydziału Kształcenia Specjalnego w Biurze Edukacji,
– panią Dorotę Łapkiewicz – nacz. Wydziału Infrastruktury w Biurze Edukacji.
Na sali gimnastycznej odbyły się krótkie przemówienia gości oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 pani Leokadii Ogonowskiej.
Po wystąpieniach uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego oprowadzili gości po szkole.