Treść artykułu

ZAPROSZENIE

REGULAMIN KONKURSU 

 

1.Postanowienia ogólne. 

Organizatorem konkursu wiedzy o Stefanie Starzyńskim jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 w Warszawie, przy ulicy Różanej 22/24.

Ten międzyszkolny konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół, które noszą imię prezydenta Starzyńskiego. 

Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z nauczycieli SPS 111.  

 

  1. Cele konkursu. 

-Przybliżenie sylwetki prezydenta Stefana Starzyńskiego, jego życiorysu i postawy patriotycznej. 

 

  1. Cele szczegółowe. 

 

-Doskonalenie umiejętności wyszukiwania wiadomości, czytanie ze zrozumieniem i przyswojeniem wiedzy .

-Kształtowanie postaw patriotycznych, zainteresowanie historią i polityką. 

-Integracja między szkołami noszącymi imię Stefana Starzyńskiego. 

Uczestnicy. 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-8. 

 

Organizacja i przebieg konkursu. 

Pytania konkursowe rozesłane zostaną drogą mailową do szkół warszawskich , noszących imię Stefana Starzyńskiego, 13 kwietnia 2023 r. Test zostanie przeprowadzony w szkołach przez nauczycieli, którzy wyłonią jego laureatów do dnia 8 maja 2023. 

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona, w Szkole Podstawowej Specjalnej 111 w Warszawie. 

 

Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 im. Stefana Starzyńskiego (sps111.waw.pl)

 

autor: Iwona Borkowska, Anna Peberdy