Treść artykułu

„Złotówka dla dzieci z Domu Dziecka”

W związku z sytuacją pandemii i wynikającymi       z niej obostrzeniami musimy zrezygnować w bieżącym roku szkolnym ze zbiorki rzeczowej dla  dzieci z Domu Dziecka, lecz akcja w trochę innej postaci trwa nadal.

 W roku 2020/2021 ogłaszam comiesięczną zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka Nr 1 pod hasłem:

„Złotówka dla dzieci z Domu Dziecka”

Nawet mały gest uczyniony przez wielu, może stać się wielki.

Zapraszam do włączenia się wszystkie klasy, nauczycieli, pracowników, a także sympatyków akcji .

W grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia oraz pod koniec maja przed Dniem Dziecka, za zebraną kwotę zakupię rzeczy dla dzieci. 

Zadbajmy razem, aby w tym roku dzieci z Domu Dziecka Nr 1 nie poczuły się zapomniane i opuszczone.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową szczodrość oraz wsparcie tej akcji, która zawsze kończyła się radością dzieci, więc dzielmy się nią… 

Joanna Kasprzak